Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: Verzuim:

Lessen zijn weekelijks (tenzij anders afgesproken). Mocht de leerling 1 of meerdere lessen niet kunnen, dient dit minimaal 1 week van tevoren aangegeven te worden.

Bij ziekte dient dit minimaal 4 uur voor les aanvang gemeld te worden, via het email adres info@muziekschool-haarlem.nl.

Het doorgeven van vakanties of het afzeggen van 1 of meerdere lessen dient minimaal 1 week van te voren per mail te worden doorgegeven, via het email adres info@muziekschool-haarlem.nl.

Bij een espakket op basis van een strippenkaart zullen verzuimde lessen volledig worden afgeschreven, in de volgende gevallen:

Het niet (of niet op tijd) doorgeven van verzuim en vakanties Het niet tijdig doorgeven van ziekte

Voor alle lespakketten geldt dat indien er vroegtijdig door een leerling wordt gestopt geen geld wordt gerestitueerd.

Aangeboden lespakketten: Onder de 21 jaar:

Strippenkaart:
* 10 Lessen á 30 minuten: € 217,50

** 25 Lessen á 30 minuten: € 525,-
* Het lespakket bestaande uit 10 lessen heeft een geldigheid van 6 maanden.

** Het lespakket bestaande uit 25 lessen heeft een geldigheid van 12 maanden.

Abonnement:

* Jaarabonnement á € 74,- per maand

* Bij het jaarabennement wordt er geen les gegeven op vakantiedagen of officiele vrije dagen.

Boven de 21 jaar:

Strippenkaart:

* 10 Lessen á 30 minuten: € 257,50 (25,75 per les) ** 25 Lessen á 30 minuten: € 625,- (25-, per les)

* Het lespakket bestaande uit 10 lessen heeft een geldigheid van 6 maanden. ** Het lespakket bestaande uit 25 lessen heeft een geldigheid van 12 maanden.

Abonnement:

* Jaarabonnement á € 85,- per maand

* Bij het jaar abonnement wordt er geen les gegeven op vakantiedagen of officiele vrije dagen.

Betaling:

* De betaling van een lespakket op basis van een strippenkaart dient voor de eerste les binnen te zijn.

* De betaling van het jaarabonnement dient maandelijks, gedurende 12 maanden, voor de 27ste binnen te zijn.