Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: Verzuim:

 • Lessen zijn wekelijks (tenzij anders afgesproken). Mocht de leerling 1 of meerdere lessen niet kunnen, dient dit minimaal 1 week van tevoren aangegeven te worden.
 • Bij ziekte dient dit minimaal 4 uur voor les aanvang gemeld te worden, via het email adres info@muziekschool-haarlem.nl.
 • Het doorgeven van vakanties of het afzeggen van 1 of meerdere lessen dient minimaal 1 week van te voren per mail te worden doorgegeven, via het email adres info@muziekschool-haarlem.nl.
 • Bij een lespakket op basis van een strippenkaart zullen verzuimde lessen volledig worden afgeschreven, in de volgende gevallen: 1. Het niet (of niet op tijd) doorgeven van verzuim en vakanties 2. Het niet tijdig doorgeven van ziekte.
 • Voor alle lespakketten geldt dat indien er vroegtijdig door een leerling wordt gestopt geen geld wordt gerestitueerd.

Aangeboden lespakketten: Onder de 21 jaar:

Strippenkaart:
* 10 Lessen á 30 minuten: € 217,50

** 25 Lessen á 30 minuten: € 525,-
* Het lespakket bestaande uit 10 lessen heeft een geldigheid van 6 maanden.

** Het lespakket bestaande uit 25 lessen heeft een geldigheid van 12 maanden.

Abonnement:

* Jaarabonnement á € 74,- per maand

* Bij het jaarabonnement wordt er geen les gegeven op vakantiedagen of officiele vrije dagen. Tenzij anders is afgesproken.

Boven de 21 jaar:

Strippenkaart:

* 10 Lessen á 30 minuten: € 257,50 (25,75 per les) ** 25 Lessen á 30 minuten: € 625,- (25-, per les)

* Het lespakket bestaande uit 10 lessen heeft een geldigheid van 6 maanden. ** Het lespakket bestaande uit 25 lessen heeft een geldigheid van 12 maanden.

Abonnement:

 • Jaarabonnement á € 85,- per maand
 • Bij het jaar abonnement wordt er geen les gegeven op vakantiedagen of officiele vrije dagen. Tenzij anders is afgesproken.

Betaling:

 • De betaling van een lespakket op basis van een strippenkaart dient voor de eerste les binnen te zijn.
 • De betaling van het jaarabonnement dient maandelijks, gedurende 12 maanden, voor de 27ste binnen te zijn.

Materialen en eigendom:

 • Muziekschool-Haarlem behoud zich het recht bij eventuele schade aan materialen en eigendommen, kosten voor reparatie of vervanging, terug te vorderen bij leerling wanneer er sprake is van onvoorzichtig handelen.
 • Materialen en eigendommen van leerling zijn bij eventuele schade of diefstal in geen geval, kosten voor reparatie of vervanging, terug te vorderen bij opdrachtgever.