Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: 

Verzuim:

 • Lessen zijn wekelijks (tenzij anders afgesproken). Mocht de leerling 1 of meerdere lessen niet kunnen, dient dit minimaal 1 week van tevoren aangegeven te worden.
 • Bij ziekte dient dit minimaal 4 uur voor les aanvang gemeld te worden, via het email adres van de docent waarbij de les wordt gevolgd.
 • Het doorgeven van vakanties of het afzeggen van 1 of meerdere lessen dient minimaal 1 week van te voren per mail te worden doorgegeven, via het email adres van de docent waarbij de les wordt gevolgd.
 • Bij een lespakket op basis van een strippenkaart zullen verzuimde lessen volledig worden afgeschreven, in de volgende gevallen:                                                                                                               1. Het niet (of niet op tijd) doorgeven van verzuim en vakanties                                                            2. Het niet tijdig doorgeven van ziekte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 • Voor alle lespakketten geldt dat indien er vroegtijdig door een leerling wordt gestopt in geen geval geld wordt gerestitueerd.

Aangeboden lespakketten: 

Onder de 21 jaar:

Strippenkaart:
10 Lessen: 245,- p. 30 min.*
25 Lessen: 590,- p. 30 min.**

* Het lespakket bestaande uit 10 lessen heeft een geldigheid van 6 maanden.

**    Het lespakket bestaande uit 25 lessen heeft een geldigheid van 12 maanden.

Abonnement:

 • Jaarabonnement á € 83,- per maand
 • Bij het jaarabonnement wordt er geen les gegeven op vakantiedagen of officiële vrije dagen. Tenzij anders is afgesproken.
 • Het jaarabonnement is een overeenkomst van 12 maanden en kan niet tussentijds worden stopgezet of gepauzeerd. Na 12 maanden wordt deze automatisch verlengt, tenzij minimaal een maand van te voren schriftelijk is afgemeld. 

Boven de 21 jaar:

Strippenkaart:

10 Lessen: 290,50 p. 30 min.
25 Lessen: 713,90 p. 30 min.

 • Het lespakket bestaande uit 10 lessen heeft een geldigheid van 6 maanden.

**    Het lespakket bestaande uit 25 lessen heeft een geldigheid van 12 maanden.

Abonnement:

 • Jaarabonnement á € 100,50 per maand (12 maanden)
 • Bij het jaar abonnement wordt er geen les gegeven op vakantiedagen of officiële vrije dagen. Tenzij anders is afgesproken.
 • Het jaarabonnement is een overeenkomst van 12 maanden en kan niet tussentijds worden stopgezet of gepauzeerd. Na 12 maanden wordt deze automatisch verlengt, tenzij minimaal een maand van te voren schriftelijk is afgemeld. 

Betaling:

 • De betaling van een lespakket op basis van een strippenkaart dient voor de eerste les binnen te zijn.
 • De betaling van het jaarabonnement dient maandelijks, gedurende 12 maanden, voor elke 27ste van de maand binnen te zijn.

Materialen en eigendom:

 • Muziekschool-Haarlem behoud zich het recht bij eventuele schade aan materialen en eigendommen, kosten voor reparatie of vervanging, terug te vorderen bij leerling wanneer er sprake is van onvoorzichtig handelen.
 • Materialen en eigendommen van leerling zijn bij eventuele schade of diefstal in geen geval, kosten voor reparatie of vervanging, terug te vorderen bij opdrachtgever.